亚博集团

Cảm ơn người thừa kế thay vì những thành viên mới của câu lạc bộ tỷ phú tự lập

  
LIVE      

亚博集团

Cảm ơn người thừa kế thay vì những thành viên mới của câu lạc bộ tỷ phú tự lập

Kết thúc của ủy viên an hee = số lượng tỷ phú có tài sản hơn 1 tỷ đô la (1 tỷ tỷ won) tăng lên năm ngoái, những người mới gia nhập hàng tỷ phú này không phải là kết quả của việc xây dựng từ số không, mà là thông qua việc thừa kế.

Theo báo cáo tỉ phú của ngân hàng đầu tư thụy sĩ UBS phát hành ngày hôm nay, số tỉ phú năm ngoái là 2.544, tăng 7% so với năm trước.

Tổng số tài sản của họ tăng 9% so với năm trước, lên đến 12 nghìn tỷ đô la.

Năm ngoái, 137 người mới gia nhập câu lạc bộ tỷ phú có tài sản trị giá 29,5 tỉ đô la mỹ (379.5 tỷ won).

Số tiền thừa kế là 1508 tỷ đô la (19.6 tỷ won), hơn một nửa số tài sản của họ.

Báo cáo cho thấy trước đó trong những người giàu có mới nổi, nhờ vào sự mở rộng của thị trường mới như công nghệ thông tin (IT) và sự thay đổi của thị trường tài sản, phát triển, v.v., sự gia tăng tài sản của nhiều doanh nhân bắt đầu từ hư không, nhưng dần dần thay thế xu hướng này, thông qua thừa kế tình trạng gia tăng của người giàu.

Với sự giảm số lượng các doanh nghiệp lên sàn chứng khoán năm ngoái, cơ hội cho các doanh nhân gia tăng sự giàu có nhờ lợi nhuận từ kinh doanh cũng giảm, và đó là một trong những lý do cho sự gia tăng tương đối của những người giàu thừa kế.

Báo cáo dự đoán rằng việc chuyển tài sản sang thế hệ con cái sẽ gia tăng nhiều hơn trong tương lai.

Benjamin cavalli, trưởng ban quản lý tài sản toàn cầu của UBS, cho biết: "trong 20 năm tới, các tỉ phú sẽ thừa kế nhiều tài sản hơn.Hơn 1000 tỉ phú sẽ để lại tài sản trị giá khoảng 5.2 nghìn tỷ đô la (6.773 triệu won) cho con cái họ."

Nhưng người ta không dự đoán số lượng người giàu ở độ tuổi 20 sẽ tăng lên.

Michael bianer, giám đốc quản lý khách hàng chiến lược của ngân hàng, cho biết: "nhiều người thừa kế tài sản là những người trên 50 tuổi".

Eve I ¿ E ‹ ± a phần tư  e ® Š e ‡ ‰ I phần tư š c ª  e ’ c eve "æ ° ‘ æ – ° e ¦  c eve" e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º e ‡ ª a  ±

A € € a € € œ a – I phần tư š e ‹ ± a œ ‹ a ¤" e  ¸ a ° ‡ e ‡ ³ I phần tư Œ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ æ ” ¿ A º œ a ¸ Œ æ œ › e € š e  Ž e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ a º º æ • ¸ c ˆ a  – e  ¸ æ ° ‘ æ ” ¯ æ Œ  a € ‚ a œ – c ‚ º æ ³ ° æ ™ ¤a điều torah æ city ² ³ c • ” c š „ e ‹ ± a œ ‹ æ ° ‘ c œ ba phần a € ‚ \ e ³ ‡ æ – ™ a œ – c ‰ ‡

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ BBCa €  a € Š a ¤ª e ™ ½ a ± a € ‹ a €  a, ba phần a œ ‹ a ¹ ‹ e  ² a ± e  “ I phần tư š e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ æ — ¥a ‰  æ Ž ¨ a ‡ º a € Œ a  ² a ¸ Š æ œ € a š ´ a Ž ² a €  c š „ e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ æ ” ¿ C – I phần tư Œ e ¦ – c › ¸ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ c › ´ e ¨ € I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ¸  æ ¡ è¿ Ž a € Œ æ ² ’ e ² ¢c eve  a €  c š „ c eve "æ ° ‘ a € ‚ æ ¤c • ª e ¨ € e được – city e ˆ ‡ 3a ¹ ´ a ‰  e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ a º œ e — œ æ – phần tư æ ¡ E ¿ Ž æ Œ  e ‹ ± a œ ‹ a œ ‹ æ ° ‘ I phần tư ˆ æ µ, a ¤– I phần tư ‰ e o c … chữ "I phần tư ˆ BNOi phần tư ‰ æ ¸ ¯ a º º c eve" æ ° ‘ c š „ e ¡ ¨ æ … ‹ a ½ ¢æ ˆ  e ® ® æ ˜ Ž a °  æ ¯ ” a € ‚ BNOc eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ æ – ° æ ” ¿ C – æ ˜ ¯ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ æ š — a ¸ a € Œ e  ½ e – ˜ a €  c š „ e ¨ Š e ™ Ÿ a € ‚ e ¿ ‘ æ œ Ÿ a … ¬ a ¸ ƒ c š „ a ¸ € eve a ½ a ± a ‘ Š e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ c eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º e  ¢e ‡ ¨ æ ± ‚ e  e › điều torah e ¡ Œ I phần tư Œ a ƒ … æ œ ‰ 35% æ ‰ ba phần a ˆ ° a … ¨ e  Carey barber, a ¥a ½ œ a € ‚

A € € a € € e ˜ ‡ c ´  a … ‹ 4 æ — ¥a œ ¨ a € Š a ¤ª e ™ ½ a ± a € ‹ æ ’ ° æ – ‡ c ¨ ± I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ e œ € e ¦  a € Œ a ¸ € a ‹ ž æ ° ¸ e € ¸ a €  a œ ° æ Ž "a ˆ ¶ c eve" æ ° ‘ æ • ¸ e ‡  a € ‚ eve a – e  ² c ¨ ± I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ œ ‰ a  ‘ e › điều torah æ ° ‘ æ   a ba phần › a º ‡ e o c š „ a ‚ ³ c µ ± I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ba phần † e ‡ ª c ƒ  a … ‹ e ˜ a ’ Œ a ba phần † e ‡ ª e ¦ ™ æ ¸ ¯ c š „ a º º I phần tư Œ a ½ † e € ™ a ¸  æ ‡ ‰ eve a ¥a € Œ c Š "c ‰ ² e ‚ Š a ¢ƒ c ® ¡ æ Ž a "€  c ‚ º eve a điều torah a ƒ ¹ I phần tư › a ¤" æ ‰ ¹ c eve" æ ° ‘ e € ² a … ¥e ‹ ± a œ ‹ a ¸ ¦ a ¸  æ ˜ ¯ c ‚ º a º † e € ƒ e  ¿ æ ˆ ° c  æ city ˆ – e ¿ được a city ® ³ I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ¸  æ ˜ ¯ c ‚ º a º † a ba phần ž a º ‹ e ‹ ± a œ ‹ æ ‰ € e œ € e ¦  c š „ a, ¥a ½ œ a € ‚ eve a – æ Œ ‡ e ² ¬ c eve "æ ° ‘ a € Œ æ ¿ C city ” ¨ a ˆ ¶ a º ¦ a €  I phần tư Œ a °  a € Œ e ª a ¯ ¦ a ’ Œ a ‹ ¤a ¥® a, ¥a ½ œ a €  c š „ e ‹ ± a œ ‹ a º º a ¸  a … ¬ a ¹ ³ a € ‚ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ c › ´ e ¨ € I phần tư š a € Œ a ¦ ‚ æ ž œ a ½ A °  e ‹ ± a œ ‹ æ ² ’ æ œ ‰ e ² ¢c eve  I phần tư Œ a ° ± a ¸  e ¦  a ba phần † a € ‚ a € 

A € € a € € æ ¤c • ª e ¨ € e được – city e ˆ ‡ e ‹ ± a œ ‹ a ¿  a ® ˆ eve e ¨ æ ” ¿ A º œ a ¸ ‰ a ¹ ´ a ‰  c š „ e ¡ ¨ æ … ‹ a ½ ¢æ ˆ  e ® ® æ ˜ Ž a °  æ ¯ ” a € ‚ 2020a ¹ ´ 10 æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a ® điều torah a ¸ ƒ æ ” ba phần a ¯ ¬ BNOc eve "æ ° ‘ e ™  a ˆ ¶ I phần tư Œ a …  e ¨ ± e ¿ ‘ 300e  ¬ a  ˆ e ³ ‡ æ phần tư c ” ³ e được ‹ city BNOc š „ æ ¸ ¯ a º º a  Š a … ¶ a ® ¶ a º a  — e ¤Š a º º a ˆ ° e ‹ ± a œ ‹ a, ¥a ½ œ æ ˆ – e ® € æ › ¸ I phần tư Œ a ¸  e ¨ e ™  e ¡  a € ‚

A € € a € € BNOc eve "æ ° ‘ a ƒ … a  Š æ • ¸ æ œ ‰ a, ¥a ½ œ

A € € a € € e ˜ ‡ c ´  a … ‹ c š „ e ¨ € e được – a city  Š e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º 4 œ æ — ¥æ Ž ¨ a ‡ º c š „ e ™  a ˆ ¶ c eve "æ ° ‘ æ – ° æ Ž ª æ – ½ I phần tư Œ a  Š a … ¶ e được ” city c  ba phần c š „ a   c eve" æ ° ‘ æ … ‹ a º ¦ I phần tư Œ eve a ¤c eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º æ ƒ ´ æ ƒ ´ a ¸  a ® ‰ a € ‚ æ – ° æ Ž ª æ – ½ a Œ … æ ‹ ¬ a ° ‡ c ” ³ e được ‹ a city ® ¶ a º c ° ½ e ‰ c š „ æ œ € a ½ Ž a ¹ ´ e – ª a ba phần ž 1.86 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 18e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ¤" a ¹ … a ¸ Š e ª ¿ E ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 38e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a €  a ° ‡ c ” ³ e được ‹ city e ™ ¤e ¡ ž c ” Ÿ e ˆ ‡ e o c  † c ° ½ e ‰ eve a ¥a ¤– æ Š € e ¡ Carey barber “ a ¥a ½ œ c ° ½ e ‰ c š „ æ œ € a ½ Ž a ¹ ´ e – ª a ° ‡ a ba phần ž 2,62 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š I phần tư ˆ c ´ „ 26e  ¬ æ ¸ ¯ a … ƒ I phần tư ‰ a ¸ Š e ª ¿ E ‡ ³ 3,87 e  ¬ e ‹ ± e Ž Š a €  c ¦  æ ¢e † e city, æ ” œ a ® ¶ a ± ¬ e µ ´ e ‹ ± c ‰ a € ‚

A € € a € € œ a ¨ a ¸ € a € ‹ c eve "e ‹ ± æ ¸ ¯ a º º c ¤ba phần a º ¤a ¹ ³ a  ° e ¨ Ž e được – a city ° ˆ e  a ¸ I phần tư Œ æ œ ‰ a º º e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¸ € a º › BNOc eve "æ ° ‘ a Ž Ÿ æ œ ¬ æ ‰ “ c ® — a … ¥c ±  a ¹ ‹ a ba phần tư Œ Œ" I e € š e  Ž a ® ¶ a º c ° ½ e ‰ æ Ž ¥e …  a  ¶ a ˆ ° e ‹ ± a œ ‹ I phần tư Œ a ½ † æ – ° æ Ž ª æ – ½ æ – phần tư æ ˜ Ž a ¹ ´ æ ˜ ¥a điều torah c ” Ÿ æ • ˆ a ba phần Eve Œ I phần tư Œ a – a € ‘ c š „ c › ¤c ® — æ   a › a ¸  eve æ ¿ E ¶ ³ æ œ € a ½ Ž a ¹ ´ e – ª e – € æ eve ª e € Œ e  ½ c © º a € ‚ a º ¦ æ œ ‰ a º º æ “ ” æ † ‚ I phần tư Œ a °  e † e o c eve "city æ ° ‘ c š „ e ™  a ˆ ¶ æ œ ƒ a ° Ž e ‡ ´ e † city c ™ ‚ e ³ ‡ æ º  æ › ´ a Š c, Š a phần tư µ a € ‚

A € € a € € æ œ ‰ a ˆ † æ ž  æ Œ ‡ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ æ ¤æ ¬ ¡ E – ‹ a ˆ € c š „ a °  e ± ¡ A eve ¸ e ¦  æ ˜ ¯ eve a ¥a  — e ¤Š a º º e º eve được a city ½ æ ˆ – a ® ¶ a º c ° ½ e ‰ e € ² a … ¥e ‹ ± a œ ‹ c š „ æ – ° c eve "æ ° ‘ I phần tư Œ a › c ‚ º eve a – a € ‘ a ¤" a ¤š a ¸  æ œ ƒ a ° ± æ ¥I phần tư Œ a eve  æ œ ƒ a ½ ¿ C ” ¨ e † city c ™ ‚ c ‰ a … ¬ a … ± æ œ  a ‹ ™ a € ‚ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ c ¨ ± I phần tư Œ e  Ž a ¤š c eve "æ ° ‘ æ ¹" a … ¥a ° Ž e ‡ ´ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ a … ± æ œ  a ‹ ™ e ³ ‡ æ º  c, Š a phần tư µ I phần tư Œ c ´  c ¨ … a º º a º ¦ e ¢được e ¿ city được æ city ‰ ¿ æ “ ” æ › ´ a ¤š c ¦  a ˆ © e eve ² c ” ¨ a € ‚ a € phần tư a ba phần — æ ³ ¨ æ „  c š „ æ ˜ ¯ I phần tư Œ BNOc eve "æ ° ‘ a ° ± æ ¥c Ž ‡ a ¹ Ÿ a ¸  e được ˜ city I phần tư Œ æ ¹ æ “ š a ¸ € eve a ½ 11 æ œ ˆ c ™ phần tư a ¸ ƒ c š „ a ± a ‘ Š I phần tư Œ a ƒ … æ œ ‰ 35% æ ‰ ba phần a ˆ ° a … ¨ e  Carey barber, a ¥a ½ œ a € ‚ a  ³ a ba phần ¿ A ¸  e ¨ ˆ c ® — a ¸ c ” Ÿ a ’ Œ 65 æ ² eve a ¥a ¸ Š e •, e € … I phần tư Œ BNOc eve "æ ° ‘ c š „ a ° ± æ ¥c Ž ‡ a ¹ Ÿ a ƒ … æ œ ‰ 52% I phần tư Œ e  a ½ Ž æ – phần tư e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ 76% c š „ a ° ± æ ¥c Ž ‡ a € ‚

A € € a € € a ¸ € a   a ± … a ½  a œ ¨ æ – ¯ a ¡ ” c ¦  a, ba phần e ƒ ¡ C š „ BNOc eve "æ ° ‘ e ª ª I phần tư Œ eve a – e € điều torah e  ¢e © ¦ æ © Ÿ æ œ ƒ e ƒ ½ a ba phần ˆ e › điều torah a ba phần — a ˆ ° I phần tư Œ a € Œ æ ˆ ‘ æ ƒ ³ e ¦  æ  › a ¸ € a € ‹ e Carey barber  æ ¥I phần tư Œ a ½ † æ ² ’ æ œ ‰ a ƒ ± a eve ¸ æ Ž ¥a  — æ ˆ ‘ I phần tư Œ æ ˆ ‘ c ” š e ‡ ³ e € điều torah a ¸ a ba phần ’ e … c › ® e ƒ ½ a  ƒ a Š a ¸  a º † a € ‚ æ ˆ ‘ a ¹ Ÿ æ ² ’ æ œ ‰ e ³ ‡ æ phần tư a  ƒ a Š a ¸ € a º › æ ” ¿ A º œ æ   a ba phần › c š „ a Ÿ ¹ e ¨ “ e ª ² c ¨ ‹ I phần tư Œ a › c ‚ º a ± … c • ™ æ œ ª eve æ ¿ 3a ¹ ´ a € ‚ a € 

A € € a € € e ‹ ± a œ ‹ æ “ ¬ æ ” ¶ c, Š a … ¥c ±  e ¦  æ ± ‚

A € € a € € e ˜ ‡ c ´  a … ‹ æ ” ¿ A º œ æ ˜ Ž c ¢º e ¡ ¨ c ¤º a ¸  æ ¡ è¿ Ž a °  e ‹ ± a œ ‹ a € Œ æ ² ’ e ² ¢c eve  a €  I phần tư Œ æ ˆ – æ ˜ ¯ æ ‰ ba phần a ¸  a ˆ ° e ‡ ³ a ° ‘ a ¸ c ‰ æ ° ´ a ¹ ³ e – ª e ³ ‡ a, ¥a ½ œ c š „ c eve "æ ° ‘ a € ‚ a ba phần ž BNOc eve" æ ° ‘ c š „ a ° ± æ ¥æ ƒ … æ ³  a ba phần † c œ ‹ I phần tư Œ a ¤ "A ¤š æ • ¸ a º º æ   æ € • a ¸ ¦ a ¸  c ¬ ¦ a  ˆ e ˜ ‡ c ´  a … ‹ æ ” ¿ A º œ a °  c eve "æ ° ‘ c š „ e ¦  æ ± ‚ a € ‚ a ¸ € æ — ¦ e ‹ ± a œ ‹ c • ¶ a ± € æ „ Ÿ a ˆ ° c „ ¡ A ˆ © a  ¯ a œ – I phần tư Œ BNOc eve "æ ° ‘ a ba phần ˆ æ œ ‰ a  ¯ e ƒ ½ æ ˆ  c ‚ º a ¸ ‹ a ¸ € a € ‹ e ¢được e ‡ city  a °  c ” š e ‡ ³ e © … e €  c š „ a °  e ± ¡ I phần tư Œ æ œ € c µ ‚ Carey barber æ ª c ‚ º æ điều torah „ a  a € ‚

A € € a € € eve a Š a ¹ ´ 8 æ œ ˆ I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a … "æ ” ¿ E ƒ ¨ e  ¢a  ‘ BNOc ° ½ e ‰ c ” ³ e được ‹ a city º º æ Ž ¨ a ‡ º æ ‰ € e ¬ ‚ a € Œ a „ ª a … ˆ c ° ½ e ‰ æ œ  a ‹ ™ a €  I phần tư Œ e ‹ ¥c ” ³ e được ‹ a city º º e ¡ Eve  a ¤– æ ” ¯ a ˜ 500e ‡ ³ 800e ‹ ± e Ž Š I phần tư Œ a ba phần ¿ a  ¯ æ › ´ a ¿ được a city ba phần — c Ÿ ¥c µ  æ ž œ a € ‚ æ ¤e ˆ ‰ a †  æ ¬ ¡ e ¡ ¨ æ ˜ Ž BNOc ° ½ e ‰ a ¸  e  Ž æ ˜ ¯ e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ a º œ æ – ‚ e ² ¡ c š „ a Carey barber, ¥a … a € ‚

A € € a € € e ‹ ± a ª ’ eve a Š a ¹ ´ c ¨  æ — © æ › ba phần æ Š e œ city ² I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ a … "æ ” ¿ e ƒ ¨ a ® ˜ a “ ¡ æ điều torah a œ ¨ e € ƒ æ … ® a ° ‡ c eve "æ ° ‘ c ” ³ e được ‹ a city … ¥c ±  a ‰  c š „ æ Œ  c º Œ a ± … c • ™ æ ™ ‚ e – “ c ” ± 5a ¹ ´ eve a ¶ e •, e ‡ ³ 8a ¹ ´ a € ‚ a ¸ € a   æ ” ¿ A º œ æ ¶ ˆ æ  ¯ a º º a điều torah city c ¨ ± I phần tư Œ æ ˆ  c ‚ º e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ æ ˜ ¯ a ¸ € c ¨ ® a € Œ c ‰ ¹ æ ¬ Š a €  I phần tư Œ a  ª æ œ ‰ c ‚ º e ‹ ± a œ ‹ a € Œ a ½ œ a ‡ º e ² ¢c eve  a €  c š „ a º º æ ‰  e ƒ ½ c  ² a ba phần — a € ‚ e ‹ ¥ æ ¤æ ¶ ˆ æ  ¯ æ ˆ  c œ Ÿ I phần tư Œ BNOc eve "æ ° ‘ a ° ‡ a  — a ˆ ° a š ´ e ‡  a ½ ± e Ÿ ¿ A € ‚ æ ¹ æ “ š e ‹ ± a œ ‹ æ ” ¿ A º œ 3a ¹ ´ a ‰  c š „ e ª ª æ ³ • I phần tư Œ BNOc eve "æ ° ‘ a œ ¨ e ‹ ± a œ ‹ e € điều torah c º Œ c ” Ÿ æ eve ´ 5a ¹ ´ a  ³ a  ¯ c ” ³ e được ‹ a city ® š a ± … I phần tư Œ a †  a ± … c • ™ 1a ¹ ´ a ° ± e ƒ ½ c ” ³ e được ‹ a city … ¥c ±  a € ‚

Jordan đã thất bại liên tiếp trong cuộc tranh cử của hạ viện
亚博集团 Sơ đồ trang web

1234