亚博集团

Santos bị giáng cấp xuống hạng hai lần đầu tiên, người hâm mộ biến thành bọn côn đồ, trực thăng, cảnh sát, kỵ binh đã xuất hiện

  
LIVE      

亚博集团

Santos bị giáng cấp xuống hạng hai lần đầu tiên, người hâm mộ biến thành bọn côn đồ, trực thăng, cảnh sát, kỵ binh đã xuất hiện

https://youtu.be/Z92zwiSVzc8

Những người hâm mộ giận dữ đã gây ra sự nổi loạn sau khi đội tuyển santos FC của tòa đại hình Brazil, người từng chơi bóng đá của tòa đại hình bailey, bị hạ từ hạng nhất trong lịch sử giải vô địch Brazil từ hạng A tới hạng B.

Trận đấu với fortaleza ở nhà bemiulu vào ngày 6 tháng này, thua 1-2.

Vì thất bại trong ngày hôm đó, đội santos FC xếp hạng thứ 17 tại giải vô địch Brazil, giảm từ vòng A tới vòng B.

Người hâm mộ của đội FC santos tức giận đã ném đá và bình lửa vào cảnh sát quanh sân trước khi tiếng còi kết thúc.

Cảnh sát sử dụng pháo sáng và hơi cay để đàn áp, thậm chí trực thăng, cảnh sát, kỵ binh.

FC santos FC được thành lập vào năm 1912, là đội có nhiều cúp thứ hai ở Brazil.

Sản xuất: chan hye-sook bai zhixian

Video: Reuters X

Eve I ¿ æ – ° e ¥¿ E ˜ æ “ ¬ c ¦  æ ¢æ ¡ A … a ½ "¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e ¿ ‘ a ¹ ´ a ba phần tư Œ † "I æ – ° e ¥¿ E ˜ a ¸ æ ¡ C š „ e – ± e ® € a ’ Œ a ¯ được a city ½ œ æ ° ´ a ¹ ³ æ Œ  c º Œ e ™  a ½ Ž I phần tư Œ eve a ¤c ” c © ¶ a º º a “ ¡ æ “ ” a ¿ ƒ e ª ² a ‚ a ‡ º c  ba phần a € Œ a  ± æ © Ÿ a €  a € ‚ æ – ° a eve leibovitz c ¸ ½ c  † æ ‹ ‰ a … ‹ æ æ 11 điều torah ® œ ˆ 29 æ — ¥a ® điều torah a ¸ ƒ I phần tư Œ eve a – a ° ‡ a œ ¨ a ¸ Š a eve leibovitz c š „ e 100a ¤© a … "c ¦  æ ¢a ¸ æ ¡ A ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ I phần tư Œ eve a ¥æ Ž ’ e ™ ¤a ¹ ² æ “ ba phần I phần tư Œ a ¹ được a city Š © a ¸ c ” Ÿ e › † a ¸ æ ³ ¨ æ „  a Š › a € ‚

A € € a € € æ ‹ ‰ a … ‹ æ điều torah ® c ¨ ± I phần tư Œ a ° ‡ c ¦  æ ¢a œ ¨ æ – ° e ¥¿ E ˜ a  „ a œ ° c š „ a ¸ æ ¡ A ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a € ‚ eve a – e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¸ Œ æ œ › a œ ¨ a ¸ æ ¡ A … "c š „ a ¸ c ” Ÿ e ƒ ½ a ¤a ¸ c ¿ ’ I phần tư Œ e €  a ¸ e ƒ city ½ a ¤æ • ™ a ¸ a € ‚ c ¦  c ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ c š „ æ ” ¿ c – æ › ba phần a œ ¨ c ba phần Ž a œ ‹ a €  e ‹ ± a œ ‹ a ’ Œ æ ³ • a œ ‹ e ƒ ½ e € ² e ¡ Œ e  Ž e © ¦ e © — I phần tư Œ c µ  æ ž œ a ¥½ a điều torah ž a  ƒ a  Š a € ‚

A € € a € € æ – ° e ¥¿ E ˜ æ … ˆ a – „ æ © Ÿ æ ‹ a "€ Œ æ • ™ e ‚ ² a ¸ a ¿ ƒ a €  c ” c © ¶ a º º a “ ¡ 2022a ¹ ´ æ › ba phần e ¦ a ‘ Š c ¨ ± I phần tư Œ æ – ° e ¥¿ Carey barber e ˜ a ² a ‡ º c  ba phần a € Œ e ˜ a — a  ± æ © Ÿ a €  I phần tư Œ e © ² a œ ‹ e ¶ … e  Ž a ¸ ‰ a ˆ † a ¹ ‹ a ¸ € c š „ 15 æ ² e  ’ a ° ‘ a ¹ ´ a ¹ ba phần a ¹ Ž c „ ¡ æ ³ • e ® € a ¯ được a city € ‚ e © ² c µ „ c ¹ ” e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¿ … e ˆ æ Ž ¡ a  – æ Ž ª æ – ½ a ba phần † e điều torah æ "± º e © ² a œ ‹ a € Œ eve a ¤a º º e ‹ ¦ æ ƒ ± c š „ a €  a ½ Ž e ˜ a — c Ž ‡ a •  e ¡ Œ a € ‚

A € € a € € a ¤" a ¤š æ • ¸ æ – ° e ¥¿ E ˜ a º º e ƒ ½ æ ” ¯ æ Œ  a œ ¨ e ª ² a ‚ a ¸ Š c ¦  c ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ I phần tư Œ a ½ † a ¸  æ ” ¯ æ Œ  a œ ¨ a phần tư ‘ æ  ¯ æ ™ ‚ e – “ c ¦  c ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a € ‚ c ” c © ¶ c µ „ c ¹ ” Horizon Researcha °  1481a   æ ˆ  a ¹ ´ a º º e € ² e ¡ Œ c š „ e ª ¿ æ Ÿ ¥e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ a °  æ – phần tư a ® ¶ e điều torah  æ œ ‰ a © a  c š „ a º º a ba phần † e ª ª I phần tư Œ æ œ ‰ 63% c š „ a  — e ¨ ª e € … æ ” ¯ æ Œ  a ƒ … a œ ¨ a ¸ Š e ª ² æ œ Ÿ e – “ I phần tư Œ e € Œ e  ž e ª ² e – “ a phần tư ‘ æ  ¯ æ œ Ÿ e – “ I phần tư Œ c ¦  æ ¢a ¸ C ” Ÿ a ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € e ™ ¤a º † æ – ° e ¥¿ E ˜ a ¤– I phần tư Œ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² e ƒ ¨ a œ ¨ 10 æ œ ˆ æ – ° a … ¬ a ¸ ƒ c š „ æ Œ ‡ a  — a ¸ I phần tư Œ a ¹ Ÿ a ° ‡ æ ” ¯ æ Œ  a ¸ a °  a ¸ c ¦  æ ¢a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ a ¸ æ ¡ æ œ Ÿ e – “ a ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a € ‚ e ‹ ± a œ ‹ æ • ™ e ‚ ² a ¤e ‡ "điều torah a Ÿ º æ ¹ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a ¸ c ” Ÿ c Ž © æ ‰ ‹ æ © Ÿ æ ˜ ¯ æ • ™ a ¸ e  city ¢e ‡ ¨ c š „ æ œ € a ¤" c š „ a •  e ¡ Œ a ¹ ‹ a ¸ € a € ‚

Trung quốc và nga tập trung vào Argentine miller
亚博集团 Sơ đồ trang web

1234