亚博集团

Nga, cuộc bầu cử năm tới, ngày 17 tháng 3 …Putin có tuyên bố tranh cử không?

  
LIVE      

亚博集团

Nga, cuộc bầu cử năm tới, ngày 17 tháng 3 …Putin có tuyên bố tranh cử không?

Nghị viện nga nhất trí vào ngày 7 (giờ địa phương) để chọn ngày bầu cử tổng thống tiếp theo vào ngày 17 tháng 3 năm sau.

Phát ngôn viên của thượng viện valentina matveyenko nói: "về cơ bản, quyết định này là sự khởi đầu của cuộc vận động bầu cử.Cuộc bầu cử này là một sự kiện chính trị quan trọng quyết định hướng đi của nước nga."

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương nga sẽ tổ chức một cuộc họp về cuộc bầu cử vào ngày 8. Ủy ban quản lý bầu cử trung ương có thể quyết định trong 10 ngày sau khi phát hành một nghị quyết có nên bỏ phiếu toàn diện trong 3 ngày không, và quyết định đó không thể bị đảo ngược.

Với ngày bầu cử được xác định, tổng thống putin được dự kiến sẽ công bố tranh cử sớm. Mặc dù chưa chính thức tuyên bố tranh cử, putin đã quyết định tranh cử. Vị trí của hắn là, nếu lịch bầu cử được xác định, nó sẽ cho biết có nên tham gia hay không.

Nếu tổng thống putin tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử năm tới, nhiệm kỳ sẽ được kéo dài thêm 6 năm nữa cho đến năm 2030. Ông vẫn giữ quyền hành như tổng thống hoặc thủ tướng kể từ ngày 31 tháng 12 năm 1999, khi đang giữ chức vụ tổng thống tạm quyền do cựu tổng thống yeltsin từ chức.

Eve I ¿ A º ž æ ´ ² a œ ° a  € a ¸ a  æ ˆ  c ¸ ba phần a „ ª c • ° a điều torah “ a Š › a ¤.

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š e, ¯ e €  c ¤ba phần a €  æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š a œ ¨ a eve Ž a ¹ ´ e € ² e ¡ Œ a ¸ c ” Ÿ e ƒ ½ a Š › a œ ‹ e š › e © • a phần tư ° e ¨ ˆ a Š ƒ PISAa ¸ I phần tư Œ c ba phần Ž æ  æ • ¸ a ¸ æ ˆ  c ¸ ba phần a ¸ ‹ eve æ ‘ a š ´ e ‡  a € ‚ a  Œ æ ™ ‚ I phần tư Œ a º ž æ ´ ² a œ ° a  € c š „ a ¸ c ” Ÿ æ ˆ  c ¸ ba phần a „ ª c • ° I phần tư Œ æ – ° a Š A  ¡ A œ ¨ æ • ¸ a ¸ a €  e – ± e ® € a ’ Œ c ‘ "a ¸ a ¸ ‰ e … a  ‡ a ± … e ¦ – a ½  a € ‚ a  ¦ a ¤– a º ” a € ‹ a º ž æ ´ ² a œ ° a  € I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ¸ a œ ‹ æ ba phần ³ e – € a €  a ¸ a œ ‹ a  ° c vào  điều torah a €  a ¸ a œ ‹ e ¦ ™ æ ¸ ¯ a €  æ — ¥æ œ ¬ a ’ Œ e Ÿ “ a œ ‹ a œ ¨ æ • ¸ a ¸ a ¸ Š a ƒ … æ ¬ ¡ æ – phần tư æ – ° a Š a  ¡ I phần tư Œ a œ ¨ e – ± e ® € a ’ Œ e ‡ ª c „ ¶ c ‘ "a ¸ e ˜ a Ÿ Ÿ a ¹ Ÿ a   a ˆ — a ‰  e Œ … a € ‚

A € € a € € e ˆ ‡ a °  a ¸ Š a ¸ € æ ¬ ¡ C š „ 2018a ¹ ´ e © • a phần tư ° c › ¸ æ ¯ ” I phần tư Œ e ¦ ™ æ ¸ ¯ 15 æ ² a ¸ c ” Ÿ e – ± e ® € æ ˆ  c ¸ ba phần c ” ± c ¬ ¬ 4a ½  a ¸ ‹ e ™  e ‡ ³ c ¬ ¬ 11a ½  I phần tư Œ æ • ¸ a ¸ c ¶ æ Œ  c ¬ ¬ 4a ½  I phần tư Œ c ‘ "a ¸ a ¸ Š a  ‡ a … © a ½  e ‡ ³ c ¬ ¬ 7a ½  a € ‚ æ œ ‰ a ˆ † æ ž  æ Œ ‡ I phần tư Œ æ œ ¬ æ ¸ ¯ a ¸ c ” Ÿ a  — c – æ city ƒ … c ¨ ‹ a º ¦ a ¹ ² æ “ ba phần c • ¥e được ˜ city æ – phần tư a … ¨ c  ƒ a ¹ ³ a  ‡ a € phần tư I phần tư Œ a ¸ c ” Ÿ a  ¯ e ƒ ½ a ° ‡ æ › ´ a ¤š æ ™ ‚ e – “ a ˆ † e …  a º ˆ c ‘ "a ¸ a ’ Œ æ • ¸ a ¸ c ‰ æ ˜ “ æ – phần tư e © • a phần tư ° c š „ c ‘" c › ® I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ e – ± e ® € æ ™ ‚ e – “ a  ¯ e ƒ ½ æ œ ‰ æ ‰ € æ ¸ › a ° ‘ a € ‚ e ¦ ™ æ ¸ ¯ æ • ™ e ‚ ² c • Œ æ điều torah a œ ¨ æ Ž ¨ a ‹ • e ª ² c ¨ ‹ æ ” ¹ e  © I phần tư Œ æ Ž ¨ e € ² æ • ™ e ‚ ² a, ¥a ½ œ I phần tư Œ eve a ¥æ ‡ ‰ a °  e € ™ a º › æ Œ ‘ æ ˆ ° I phần tư Œ c ¢º a ¿  a ¸ c ” Ÿ c  ² a ba phần — a „ ª e ³ ª c š „ æ • ™ e ‚ ² a € ‚

A € € a € € a  ¦ a ¤– I phần tư Œ e € ™ æ ¬ ¡ C š „ e € ƒ e © ¦ a ¸ I phần tư Œ c µ „ c ¹ ” æ – ¹ a ¹ Ÿ e ¦ – æ ¬ ¡ A °  a ¸ c ” Ÿ æ ˜ ¯ a  ¦ a ¿ æ city ¨ ‚ e € ² e ¡ Œ a º † a •  a  o e ª ¿ æ Ÿ ¥I phần tư Œ æ ¯ ” a ¦ ‚ a °  a ¸ æ ¡ c š „ æ ¸ a ± ¬ æ „ Ÿ I phần tư Œ a °  c ” Ÿ æ eve ´ c š „ eve æ ¿ æ „  a º ¦ I phần tư Œ æ ‰ € c  ² a ba phần — æ • ™ e ‚ ² e ³ ‡ æ º  I phần tư Œ a ¿ ƒ c  † a  ¥a º, I phần tư Œ æ ‰ ¿ A điều torah “ e ƒ ½ a Š › I phần tư Œ a ¸ c ¿ Eve ’ e ˆ ‡ c ” Ÿ æ ´ c š „ a ¹ ³ e ¡ ¡ C ‰ a € ‚ c µ  æ ž œ e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ æ ˆ  c ¸ ba phần e ¡ ¨ c  ba phần æ œ € a ½ ³ c š „ a œ ‹ a ® ¶ c š „ a ¸ c ” Ÿ æ œ ª a ¿ … æ › ´ a ¿ æ city ¨ ‚ I phần tư Œ a điều torah “ a Š › e phần tư ƒ a ¤a "€ ‚

A € € a € € PISAa ± a ‘ Š a ¯ e  city “ I phần tư Œ æ ¯ ” a ¦ ‚ æ ˆ  c ¸ ba phần e ¡ ¨ c  ba phần æ œ € a ½ ³ c š „ æ – ° a Š a  ¡ a €  a ¸ a œ ‹ æ ba phần ³ e – € a ’ Œ a ¸ a œ ‹ a  ° c vào  điều torah I phần tư Œ e ¨ ± a ¤š a ¸ c ” Ÿ e ¡ ¨ c ¤º a ba phần ˆ a ® ³ æ € • a ¤± æ • — I phần tư Œ a ¹ Ÿ e phần tư ƒ a ° ‘ a  ƒ a Š Eve e ª ² e ¤˜ æ ´ a ‹ • æ ¯ ” a ¦ ‚ e được ” city e ‚ ² e  ‹ a ‹ • a € ‚ 70% eve a ¥a ¸ Š c š „ a  — e ¨ ª a ¸ c ” Ÿ a °  eve a – a € ‘ æ ‰ € e ª  c ‚ º c š „ a ¤± æ • — a ba phần ˆ æ † ‚ a ¿ Eve ƒ a € ‚ a – a € ‘ a ¹ Ÿ e ¡ ¨ c ¤º æ “ ” a ¿ ƒ a ˆ ¥a º º æ € Ž e º phần tư c œ ‹ eve a – a € ‘ a € ‚ c › ¸ æ ¯ ” e phần tư ƒ a ¹ ‹ a ¸ ‹ I phần tư Œ PISAa ¹ ³ a  ‡ a ˆ † c › ¸ a °  e phần tư ƒ a ½ Ž c š „ a œ ‹ a ® ¶ I phần tư Œ æ ¯ ” a ¦ ‚ e ¥¿ C  c ‰ ™ a ’ Œ c ˜ e ¯ "I phần tư Œ a ¸ c ” Ÿ a € ‘ c „ ¦ æ … ® e phần tư ƒ a ° ‘ I phần tư Œ e € Œ æ › ´ e ‡  e ¦ – e được ” city e ‚ ² a € ‚ a ± a ‘ Š e ª  c ‚ º I phần tư Œ e € ™ e ¡ ¯ c ¤º I phần tư Œ a  ³ a ba phần ¿ æ ˜ ¯ PISAa   a ˆ — a ‰  e Œ … c š „ a œ ‹ a ® ¶ I phần tư Œ a œ ¨ e — œ æ ³ ¨ a ¸ c ” Ÿ a  ¥a Carey barber º æ – ¹ e  ¢I phần tư Œ a ¹ Ÿ æ œ ‰ æ ” ¹ e € ² c š „ æ ½ › a Š › a € ‚

Một sinh viên mỹ gốc Palestine bị bắn
亚博集团 Sơ đồ trang web

1234