亚博集团

Người ủng hộ coika có 18 triệu lượt truy cập SNS …Để chia sẻ kết quả

  
LIVE      

亚博集团

Người ủng hộ coika có 18 triệu lượt truy cập SNS …Để chia sẻ kết quả

Hội hợp tác quốc tế hàn quốc (KOICA) cho biết vào ngày 1, người ủng hộ toàn cầu "WeKO" 5 đăng trên mạng xã hội (SNS) để quảng bá viện trợ nước ngoài của hàn quốc đã lên đến 18 triệu lần.

Wico có nghĩa là "tất cả chúng ta đều là koika", đại sứ tuyên truyền tuyên truyền về ý nghĩa và giá trị của hợp tác phát triển quốc tế và viện trợ phát triển của chính phủ koika (ODA).

Wico lần thứ 5 được thành lập vào tháng 7 năm nay bởi các bộ phận trong nước (sinh viên đại học, người nước ngoài)99 người, khu vực toàn cầu (người nước ngoài sống trong và ngoài nước)31 người và 130 người khác.

Họ đã tạo ra những tin tức thẻ tín dụng, những video ngắn và 6.029 nội dung trong 5 tháng qua để quảng bá ODA và các mục tiêu phát triển bền vững liên hợp quốc một cách đơn giản và thú vị. Koika nói rằng điều này đã được phơi bày trên mạng 18 triệu lần, phản ứng hơn 15 triệu lần.

Ngoài ra, cũng xuất bản một nguồn âm thanh "ODA Song" chứa thông điệp "một thế giới hợp nhất thông qua ODA", và thực hiện các sự kiện như khiêu vũ thách thức, các cuộc thi ca hát trên toàn thế giới, cuộc thi chạy ma-ra-tông SDGs.

Tại buổi họp chung kết quả được tổ chức tại sở cảnh sát koika, phía nam kinkinkini, ngày hôm đó, một phần thưởng đã được trao cho những người giỏi nhất.

Lee seung-jae, người đã nhận được giải thưởng danh giá nhất của một cá nhân trong nước, nói: "trong tương lai, chúng ta sẽ tiếp tục quan tâm và tham gia nhiều dự án coika".

Thông qua lời khuyến khích, chủ tịch trương nguyên SAN đã nói: "wico đã đi xa hơn những người ủng hộ đơn thuần và đóng góp với tư cách là đại sứ tuyên truyền cho thế giới biết đến koika.Cảm ơn vì sự nhiệt tình và nỗ lực của họ."

Eve I ¿ A, eve ´ a ¥e ¡  c ª  / c ´ … æ Carey barber µ æ ˆ ° e › ² a ¯ † a ¸ ƒ c ba phần Ž eve e  æ “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € c „ ¡ A º º æ © Ÿ

A € € a € € œ a – I phần tư š c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a œ ¨ c ´ … æ µ, e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a €  a  Š a ³ ¶ eve e › e ¦ – a  ° a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  æ – ¹ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž eve e  a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a ’ Œ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ e  a ˆ ° a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e – ‹ c  æ city “ Š e  ½ a º † 3 æ ž ¶ a ba phần † e ¥² c š „ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚ e ƒ ¡ a ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ e ª  a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  c ™ phần tư a ‹ • c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š a € ‚ æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ¤š æ ¬ ¡ A  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a  Š e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ œ ‰ e — œ c š „ e ˆ ¹ e eve š c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ Š æ œ ˆ e ‚ „ æ ‰ điều torah æ Š phần tư a º † a ¸ € e ‰ ˜ e ² ¨ e ˆ ¹ a € ‚ c ba phần Ž a ª ’ c ¨ ± I phần tư Œ æ œ € æ – ° c š „ e ¥² æ “ Š æ ¨ ™ E ª Œ c  € e ˆ ‡ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  æ œ ‰ e — œ c š „ a ¸ æ  ± æ µ, a ¸ Š e ¥² æ “ Š a  ‡ c ´ š a € ‚

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ 3 æ — ¥c ¨ ± I phần tư Œ a ¹ Ÿ e – € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c • ¶ a ¤© a °  c ´ … æ µ, a œ ‹ e š › æ ° ´ a Ÿ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • 4 æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š I phần tư Œ æ “ Š a ¸ 3e ‰ ˜ a • † e ˆ ¹ a € ‚ æ điều torah a œ ¨ c ´ … æ µ a ¡, Thomas E ‚  c š „ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ e © … e €  e ‰ ¦ a › ž æ ‡ ‰ a º † a • † e ˆ ¹ c ™ phần tư a ‡ º c š „ æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ 3 æ ž ¶ a  ‘ e © ² eve e  e ‰ ¦ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ a º ” e ’ "a ¤" æ ¨ “ c ¨ ± I phần tư Œ c ba phần Ž æ – ¹ æ ³ ¨ æ „  a ˆ ° æ œ ‰ e — œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a • † e ˆ ¹ e  ‡ e ¥² c š „ æ ¶ ˆ æ  ¯ a € ‚ c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ æ Œ ‡ e ² ¬ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š a € Œ c › ´ æ Ž ¥a ¨  e „ … a œ ‹ e š › a • † e ² ¿ A ’ Œ æ µ, a º ‹ a ® ‰ a … ¨ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ æ Ž "a phần tư Š æ œ — æ ” ¯ æ Œ  e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c ™ phần tư e ¨ € a º º e – © e ›, a º ž 3 æ — ¥c ™ phần tư e ¡ ¨ e  ² æ ˜ Ž c ¨ phần tư Œ e © ± "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a  — e ƒ ¨ æ › phần tư a, ba phần æ µ, a ³ ½ e ™ „ e ¿ ‘ I phần tư Œ c ” ¨ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a ’ Œ a ° Ž a ½ ˆ a ˆ † a ˆ ¥a °  a … © e ‰ ˜ a € Œ c „ ¡ E ¦ – e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ µ eve, e  e ¦ a ‘ Š a €  c š „ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ e eve š a €  e € ² e ¡ Œ a º † e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ½ † æ œ ª æ   a  Š c ba phần Ž a œ ‹ eve e  e ‰ ¦ a € ‚ e  ² æ ˜ Ž a phần tư, e ª ¿ Eve I phần tư Œ c ” ± a ¥e ‰ ² a ˆ — a … ¬ a  ¸ æ “  æ œ ‰ æ ˆ – e  ‹ c ‡ Ÿ I phần tư Œ æ ˆ – e € … æ ‡ ¸ æ Ž › eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ‹ æ — — c š „ æ ‰ € æ œ ‰ e ˆ ¹ e eve š e ƒ ½ a ° ‡ æ ˆ  c ‚ º e © ² c µ „ c ¹ ” e ¥² æ “ Š c š „ a € Œ a  ˆ æ ³ • C › ® æ ¨ ™ a €  I phần tư › e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  a ° ‡ c ¹ phần tư c º Œ eve e ˜ c ¤™ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — e ˆ ¹ eve e š a œ ¨ c ´ … æ µ, a ’ Œ e ˜ ¿ Carey barber æ ‹ ‰ a phần tư ¯ æ µ e ˆ ª e ¡ Œ I phần tư Œ c › ´ e ‡ ³ eve a ¥eve e  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š

A € € a € € c ba phần Ž a œ ‹ a ¸ a ¤® a  ¸ eve a ¤e ƒ ¨ c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ – phần tư c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 3 æ — ¥a ¸ Š a  ˆ 9 æ ™ ‚ 15a ˆ † a, ¦ a  ³ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š a € ‚ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ Ž ¢æ ¸ ¬ a ˆ ° a ¸ € æ ž š a ½ ˆ e  “ a ° Ž a ½ ˆ a ba phần ž e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ Ž "a ˆ ¶ a œ ° a  điểm c € ™ phần tư a ° „ I phần tư Œ e  ½ a œ ¨ æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ a “ ˆ e ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ™ „ e ¿ ‘ a € ‚ e š ¨ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ “ Š e  ½ a ¸ € æ ž ¶ æ œ  a … ¶ e điều torah › a ba phần † c š „ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚ 30a ˆ † e  ˜ a ba phần tư Œ Œ "I a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ e ¢được a city  ¦ a ¸ € æ ž š a ° Ž a ½ ˆ æ “ Š a ¸ I phần tư Œ a  — a ˆ ° e phần tư • a ba phần ® æ   a ‚, I phần tư Œ a ¸ ¦ c ™ phần tư a ‡ º æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ E ™ Ÿ a € ‚ a € Œ a  ¡ a ° phần tư a €  e ™ Ÿ a › ž æ ‡ ‰ a º † æ ± ‚ æ • ‘ a ¿ ¡ e ™ Ÿ I phần tư Œ a ¸ ¦ æ “ Š e  ½ c ¬ ¬ a º Œ æ ž ¶ c „ ¡ a º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € æ ‡ ¸ æ Ž › a o ´ æ ‹ ¿ E ¦ ¬ a œ ‹ æ — — c š „ æ • điều torah e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ a º ¦ e  a ˆ ° a ° Ž a ½ ˆ e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ‰  e € … a  — a ˆ ° æ   a ‚, I phần tư Œ a ½ † c „ ¡ A º º a “ ¡ A, ‚ a º ¡ I phần tư › a ba phần Œ e € … e ¡ ¨ c ¤º æ ² ’ æ œ ‰ a  — a ˆ ° e ‡  a ¤" æ   a ® ³ a € ‚ a ¸ ‹ a  ˆ 4 æ ™ ‚ 30a ˆ † a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ a œ ¨ e › "a  ‘ a € Œ c ´ ¢e  ² a … ¡ A €  e ™ Ÿ æ ‰ € œ a ¨ a œ ° æ   a ba phần › æ  ´ a Š © c š „ e € ” a ¸ æ “ Š e  ½ a º † c ¬ ¬ a ¸ ‰ æ ž ¶ c „ ¡ A º º æ © Ÿ a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ ‰ ¿ E ª  a °  a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ a ’ Œ a € Œ c ¬ ¬ a ¹  a €  e ™ Ÿ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š I phần tư Œ a ¸ ¦ e ¡ ¨ c ¤º æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š æ ˜ ¯ a °  a ¹ Ÿ e – € a º º æ ° ‘ a  Š a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a ® ¶ æ ” ¯ æ Œ  a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a ‘ phần tư e  ² c š „ a › ž æ ‡ ‰ a € ‚ eve a ¥eve e  c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a … © e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ˆ ‡ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — c „ ¡ E — œ a € ‚ a ½ † eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ª ’ e được ” city c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¯ Œ e ± ª æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần c š „ a … ’ a  a œ ¨ a € Œ a œ ˜ c µ  æ Ž ¢c ´ ¢e € … a €  e ™ Ÿ æ ‰ € a ± ¬ c š „ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ a  ¸ a eve leibovitz e , a € ‚

A € € a € € e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  æ › ba phần æ – phần tư 10 æ œ ˆ 19 æ — ¥a  ‘ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ – ¹ a  ‘ c ™ phần tư a ° „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ I phần tư Œ a ½ † e ¢được a city € Œ a  ¡ A ° phần tư a €  e ™ Ÿ æ ” ” æ ˆ ª a € ‚ a ¸ € a € ‹ æ œ ˆ a ba phần tư Œ e © Œ "I ² c µ „ c ¹ ” a œ ¨ c ´ … æ µ, a ¸ Š a Š æ city Œ  a º † æ ˜ ‚ a Š c ˆ ba phần a   a ¸ ‹ a … ¬ a  ¸ c š „ e ² ¨ e ˆ ¹ a € Œ e Š € æ ² ³ e ˜ e ¢– a €  e ™ Ÿ I phần tư Œ e € ™ e ‰ ˜ e ˆ ¹ e ‡ ³ eve a Š eve a  e ¢được æ city ‰ điều torah æ Š phần tư a œ ¨ a ¹ Ÿ e – € a € ‚ a  Š a ³ ¶ e eve › e ¦ – a  ° c ¨ ± I phần tư Œ e ƒ ¡ A ¡ ž æ ¦ e điều torah  c š „ a ° Ž a ½ ˆ a ’ Œ c „ ¡ A º º æ © Ÿ e › – c „ ¶ c ² ba phần a º ¦ a ¸  a ¤I phần tư Œ a ½ † æ eve ” æ “ Š c ¯ „ a œ  a ba phần ˆ eve a điều torah I phần tư Œ a ¸ ” æ ˆ  æ œ ¬ e  a ½ Ž æ – eve phần tư a ¥e ‰ ² a ˆ — a ’ Œ c ba phần Ž a œ ‹ c š „ æ ” ” æ ˆ ª a ° Ž a ½ ˆ I phần tư Œ a › Eve æ ¤a  ¯ a ¥æ ¥µ a ¤" a œ ° æ ¶ ˆ e € — a °  æ – ¹ c š „ e ˜ ² c © º e ³ ‡ æ º  I phần tư Œ a œ ¨ e  e › ¢a Š æ ² ™ e ¡  c ª  a ¸ a ¿ ƒ c š „ c ´ … æ µ, a ¸ Š e – ‹ e — ¢a º † a ¸ € æ ¢ æ „  æ ƒ ³ a ¸  a ˆ ° c š „ æ – ° æ ˆ ° c, š a € ‚

A € € a € € eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨

A € € a € € a phần tư Š æ œ — a ¤– e •, e ˜ ¿ A  œ æ  œ æ ‹ ‰ a ¸ Œ æ  š 2 æ — ¥e ¦ a ‘ Š c ¨ ± I phần tư Œ e ‹ ¥eve a ¥eve e  a ¸  a  œ æ ¢a °  a Š æ ² ™ a ’ Œ c ´ „ æ — ¦ æ ² ³ e ¥¿ A ² ¸ c š „ eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ a œ ° a  € e ¡  c ª  a ° ‡ e € ² a ¸ € æ ¥æ “ ´ a ¤a "€ ‚ a ½ † eve a ¥eve e  c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e •, a “ ˆ e  Š c ¶ 3 æ — ¥a ® điều torah c ¨ ± I phần tư, eve Œ a eve ¥e  a ² e – ‹ a ‹" a œ ¨ a Š æ ² ™ a  — e ƒ ¨ a ± • e – ‹ a ½ œ æ ˆ ° e ¡ Eve Œ a ‹ • a € ‚ a ¥eve e  c ™ phần tư e ¨ € a º º a “ ˆ a Š e ‡ Œ c ¨ ± I phần tư Œ eve a ¥eve e  æ điều torah a ° ‡ a œ ° e  ¢æ eve ” a ‹ ¢æ “ ´ a ¤" e ‡ ³ a Š æ ² ™ æ ‰ € æ œ ‰ a œ ° a  € a € ‚ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần 4 æ — ¥æ  ´ a phần tư • c › ® æ “ Š e € … a ± e  “ c ¨ ± I phần tư Œ æ • ¸ a   e phần tư › eve a ¥eve e  a  ¦ a … ‹ e € ² a … ¥a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ a  — e ƒ ¨ æ ± — a ° ¤a ° phần tư æ – ¯ e ™ „ e ¿ Eve ‘ a € ‚ eve a ¥e  e ‚ „ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ¬ e phần tư ª e ¡ Carey barber  c ª  a ¸ a ² a °  a Š æ ² ™ a ¯ ¦ æ – ½ a º † c ´ „ 1e  ¬ æ ¬ ¡ C © º e ¥² a € ‚

A € € a € € a ¸ a œ ‹ a ¤– a º ¤e ƒ ¨ c ™ phần tư e ¨ € a º º æ ± ª æ – ‡ æ – Œ 4 æ — ¥e ª ª I phần tư Œ a ¸ æ – ¹ a °  a Š æ ² ™ e ‡  c ‡ ƒ æ ˆ ° c  æ city, ± æ „ Ÿ æ † ‚ æ … ® a € ‚ c • ¶ a ‰  a ½ ¢a ‹ ¢a ¸ ‹ I phần tư Œ a  œ c  æ city ¢æ ˆ ° c š „ a ¤" c › ® æ ¨ ™ a ¸  e ƒ ½ æ ” ¹ e ® Š I phần tư Œ a ¿ Carey barber  e a ¹ ³ æ ° ‘ c š „ a ¤" a Ž Ÿ a ‰ ‡ a ¸  e ƒ ½ e ƒ Œ æ điều torah „ a € ‚ a ¸ æ – ¹ a phần tư, c ƒ ˆ a ‘ phần tư c ± ² æ œ ‰ e — œ æ – ¹ e  ¢a ¿  æ Œ  a … ‹ a ˆ ¶ a € ‚

Quân mỹ không kích mục tiêu Iran ở Syria
亚博集团 Sơ đồ trang web

1234