亚博集团

Moody's dự đoán tín dụng trung quốc "ổn định", "không", trung quốc "thất vọng" (tổng hợp thứ hai)

  
LIVE      

亚博集团

Moody's dự đoán tín dụng trung quốc "ổn định", "không", trung quốc "thất vọng" (tổng hợp thứ hai)

Moody's, một công ty xếp hạng tín dụng quốc tế, đã giảm mức tín dụng quốc gia của trung quốc từ "ổn định" xuống "không" vào ngày 5.

Moody's đã xác nhận mức tín dụng quốc gia của trung quốc là A1 cao thứ 5 trong cùng một ngày, và nói rằng nó dự đoán tăng trưởng GDP của trung quốc sẽ đạt 4.0% vào năm 2024 và 2025.

Ông cũng giải thích việc hạ thấp các dự đoán về tín dụng quốc gia phản ánh sự gia tăng bằng chứng rằng các nhà chức trách trung quốc nên cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước có nhiều nợ hơn, điều này sẽ gây nguy hiểm cho sức mạnh tài chính, kinh tế và thể chế của trung quốc.

Moody cho biết: "sự thay đổi trong dự báo này cũng phản ánh sự tăng trưởng cơ cấu, chậm và trung gian và sự suy giảm liên tục của khu vực bất động sản".

Moody's dự đoán mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của trung quốc năm nay có thể đạt mức mục tiêu chính phủ khoảng 5%, và sẽ giảm xuống còn trung bình 3.8% vào năm 2026 đến 2030.

Bộ tài chính của trung quốc nói là rất thất vọng về việc moody's hạ thấp dự đoán về tín dụng quốc gia.

Ông tiếp tục bác bỏ: "trong sự hồi phục bất ổn của nền kinh tế thế giới và động lực suy yếu của nó, năm nay nền kinh tế vĩ mô của trung quốc vẫn tiếp tục có xu hướng phục hồi và tiến bộ về mặt chất lượng.Nền kinh tế trung quốc sẽ duy trì xu hướng tích cực và phục hồi."

Ông cũng khẳng định rằng mối nguy hiểm của bất động sản và chính quyền địa phương cũng có thể được kiểm soát.

Bộ tài chính có nghĩa là: “ cơ chế giám sát, bệnh cấm cho vay bất hợp pháp, đường ruột do cải thiện nền tảng mới thành lập các công ty áp dụng chính sách cắt chờ tổng hợp, để giảm rủi ro ”, trung quốc vào cuối năm ngoái, của khoản nợ quốc gia luôn luôn ở mức 61 nghìn tỉ đô yuan (khoảng 1 ngàn 200 nghìn tỉ Han Yuan), những khoản nợ quốc gia với tỷ lệ của GDP cho quốc tế tên đường nguy hiểm bị vào danh sách đáng kể dưới 60% chỉ cho 50.4%. ”

Dự đoán tiêu cực của moody về trung quốc cũng ảnh hưởng rất lớn đến thị trường chứng khoán.

Chỉ số tổng hợp Shanghai giảm 1.67% so với ngày trước, đóng cửa tại 2972.3, và chỉ số thành phần thâm quyến cũng giảm 1.97%, đóng cửa tại 9470.36.

Reuters trích dẫn nguồn tin quen thuộc với sự kiện cho biết moody's đã hạ thấp dự báo tín dụng quốc gia vào ngày hôm đó, các công ty hoạt động nhà nước chủ chốt của trung quốc đã tập trung bán đồng đô la trên thị trường ngoại tệ để ngăn chặn sự sụp đổ của nhân dân tệ.

Năm nay, vì khủng hoảng thị trường nhà ở, khủng hoảng nợ của chính phủ địa phương, tăng trưởng toàn cầu chậm lại, căng thẳng về mặt địa chất và các nguyên nhân khác, trung quốc đã trải qua khó khăn trong việc phục hồi kinh tế sau "new top 19".

Một số đánh giá cho thấy rằng sau nửa thứ hai, nền kinh tế trung quốc đã có những dấu hiệu phục hồi như một phần phục hồi tiêu thụ, nhưng năm nay là năm đầu tiên của sự chuyển đổi với corona, động lực phục hồi kinh tế vẫn còn rất yếu.

Eve I ¿ A  ° a ° c đang ở  được a city ± ± a ™ ´ c ™ phần tư eve æ a º ¡ A º º æ • ¸ a ¢ž e ‡ ³ 22a º º

A € € a € € œ a – I phần tư š a  ° a ° phần tư æ • ‘ æ  ´ a º º a “ ¡ 4 æ — ¥a ° ‡ a ¸ € a   e  ‡ e › điều torah e € … e  º e được ” a city ba phần ž e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c š ® c  được a city ± ± a ¸ Š æ Š ¬ e µ ° a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š a  ° a ° phần tư e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c š ® c  được a city ± ± 3 æ — ¥a ™ ´ c ™ phần tư I phần tư Œ e š ¨ c  € æ • ‘ æ  ´ a, ¥a ½ œ c š „ æ Ž ¨ e € ² I phần tư Œ æ ˆ ª e ‡ ³ 5 æ — ¥c ¢º e ª  æ ˆ – æ Ž ¨ a ® š c š „ eve æ a º ¡ A º º æ • ¸ Carey barber a ² a ¸ Š a  ‡ e ‡ ³ 22a º º I phần tư Œ c › ® a ‰  e ‚ „ æ œ ‰ 1a º º a ¤± e ¹ ¤a € ‚ c  được a city ± ± eve e c ¹  c š „ a ™ ´ c ™ eve phần tư a ¤æ • ‘ æ  ´ a, ¥a ½ œ e € điều torah æ — ¥a  — eve e ˜ a € ‚

A € € a € € æ “ š a  ° a ° c đang ở • ¶ a ± € c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c š ® c  được a city ± ± 3 æ — ¥e ¦ – æ ¬ ¡ A ™ ´ c ™ phần tư æ ™ ‚ I phần tư Œ æ œ ‰ 75a   c eve ™ a ± ± a ® ¢a œ ¨ a ± ± a ¸ Š a € ‚ c › ® a ‰  Carey barber a ² æ œ ‰ 50a ¤š a   c eve ™ a ± ± a ® ¢a ® ‰ a … ¨ æ ’ ¤e › ¢I phần tư Œ a ¤š a º º e ¢được c city ‡ ’ a ‚, a ¸ ¦ e ª ¨ æ Š ˜ a € ‚ a œ ¨ a … ˆ a ‰  æ – phần tư c  được a city ± ± a ¸ Š c ™ phần tư c  ba phần a º † 11a …, eve c ™ a ± ± a ® ¢a ±  e được ” a city ba phần tư Œ a Œ "I o ´ æ  ± æ  œ æ • ‘ æ © Ÿ æ" ‹ e ² e ² ¬ a º º e ¦ ¬ a ˆ © a … ‹ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ æ • ‘ æ  ´ a º º a “ ¡ A ˆ † a ˆ ¥æ – phần tư 4 æ — ¥a ’ Œ 5 æ — ¥a  ˆ c ™ phần tư c  ba phần a º † a … ± 11a …, a ±  e được ” a city € ‚ æ “ š a ® ˜ a “ ¡ C ¨ ± I phần tư Œ æ ˆ ª e ‡ ³ a ‘ ¨ a º Œ a ¸ a  ˆ I phần tư Œ c  được a city ± ± eve a  a œ ¨ a ™ ´ c ™ phần tư I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ 200a ¤š a   a º º a “ ¡ c š „ æ • ‘ æ  ´ a, ¥a ½ œ e € ² a ± • c, © æ … ¢a € ‚

A € € a € € c • ¶ a ± € c › ® a ‰  eve a  a œ ¨ æ  œ c ´ ¢æ œ € a ba phần Œ 1a   a  — a ® ³ e € … a € ‚ e ¥¿ E ˜ ‡ e – € c ” e ‡ ˜ c œ  a ‰ ¯ e ¦ a ¯ Ÿ a ± € e •, e ¦ ¬ c ˆ ba phần e ¿ ª a ® ‰ æ ‰ ˜ e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a › a ¤± e ¹ ¤c eve ™ a ± ± a ® ¢e,  e › ¢c  được a city ± ± a ™ ´ c ™ phần tư a œ ° e leibovitz ž e  ž a ¸ ¸ e ¿ Carey barber ‘ I phần tư Œ a ² e ¢được æ city Ž ¨ a ® š eve æ a º ¡ A € ‚ c • ¶ a ± € c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a º › c eve ™ a ± ± a ® ¢æ ˜ ¯ e € š e  Ž c ¶ ² a ¸ Š e Eve  e ¨ ‚ c ³ c µ ± c eve ™ e ¨ ˜ c š „ I phần tư Œ a ½ † æ œ ‰ c š „ a º º a  ¯ e ƒ ½ e µ ° c š „ æ ˜ ¯ e  ž æ ³ • c eve ™ a ± ± e Carey barber, ¯ c š a € ‚ c ” ± æ – phần tư e  ‡ e › điều torah e € … e ¢được a city š ´ e ‡  c ‡ ’ a ‚, I phần tư Œ æ ³ • e † æ city º – a ‚ ™ e € š e  Ž c ‰ ™ e ½ ’ a ’ Œ æ Œ ‡ c ´ ‹ c ´ € e Œ „ I phần tư Œ æ ˆ – æ ¹ æ “ š a ±  e được ” a city ¸ Š c š „ c — • e, ¡ a ba phần † c ¢º e ª  eve æ e € … e º eve được a city ½ a € ‚ æ • ‘ æ  ´ a ® ˜ a “ ¡ E ª ª I phần tư Œ æ  œ a ° ‹ a, ¥a ½ œ a ° ‡ æ Œ  c º Œ 7a ¤© I phần tư Œ c › ´ a ˆ ° æ ‰ ba phần a ˆ ° æ ‰ € æ œ ‰ c eve ™ a ± ± e € … a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c š ® c  được a city ± ± æ › ba phần æ – phần tư 4 æ — ¥a †  æ ¬ ¡ A ™ ´ c ™ phần tư I phần tư Œ a  ‘ c © º a ¸ a ™ ´ a ‡ º e được ˜ city e  ” 800c ± ³ c š „ c † ± c  được a city ± ± c  ° I phần tư Œ a ¸ € a º ¦ a ° Ž e ‡ ´ æ • ‘ æ  ´ a, ¥a ½ œ æ š được a city  œ a € ‚ e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c š ® c › điều torah æ ¸ ¬ c được ™ city e ² e ² ¬ a º º e ‡ Œ a ‡ ¡ E ¿ ª e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e © ² c  được a city ± ± eve a  c „ ¶ e  ž a ¸ ¸ æ eve ´ e º  I phần tư Œ c › ® a ‰  a ™ ´ c ™ phần tư c š „ c  được a city ± ± c  ° æ Ÿ ± a, ² e ¢được e › city ² a ± ¤e ¦ † e “ ‹ I phần tư Œ c „ ¡ æ ³ • e "€ æ ¸ ¬ e được ˜ a city º ¦ a € ‚ eve a – e điều torah œ a … … c ¨ ± I phần tư Œ a ƒ … a œ ¨ 4 æ — ¥a …" a ° ± e ¨ ˜ e Œ „ a ˆ ° a º † 5 æ ¬ ¡ c  được a city ± ± a ™ ´ c ™ phần tư æ eve ´ a ‹ • a € ‚

A € € a € € 3 æ — ¥c  được a city ± ± a ™ ´ c ™ phần tư c ” ¢c ” Ÿ c š „ c  được a city ± ± c  ° e › ² e ” “ eve a ¶ a º † æ • ¸ a … ¬ e ‡ Œ a € ‚ e ™ „ e ¿ ‘ c š „ æ  ‘ e Ž Š a ’ Œ a Ÿ Ž e Ž ® e ¢được æ city ˆ  a ™ ¸ c š „ c  được a city ± ± c  ° e ¦ † e “ ‹ a € ‚ c • ¶ a ± € eve a º e ° a º º a € ‘ æ ˆ ´ a ¸ Š a  điều torah c ½ © a ’ Œ c œ phần tư e  ¡ I phần tư Œ e  ¿ a …  a ¤– a ‡ º a € ‚

Hoa kỳ và trung quốc đã thỏa thuận rằng trung quốc không nên sản xuất ma túy lậu
亚博集团 Sơ đồ trang web

1234